Mikroakışkan çipler kullanarak yeni bir proje mi planlıyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Teklif alın

Akış Kanalı

Tool for analysing samples in a large area of microchannels

Ayrıntı

Micro-(Bio)-Reaktörler

Micro sized reactor for chemical and/or biological synthesis

Ayrıntı

Mikro Karıştırıcı Kanallar

Mixing in microfluidic channels is a bit tricky but lively

Ayrıntı

Damlacık Üreteci

DG'ler, tekil hücreyle ilaç etkileşimi analizinde, mikropartikül ve mikrokapsül üretiminde kullanılabilir.

Ayrıntı

Doku Çipleri

T-Çipleri doku kesitlerinin modeli olarak kullanılır.

Ayrıntı

Mikroakışkan Başlangıç Kiti

All-in-one solution taking first steps in microfluidics

Ayrıntı

yerli-uretim-nehirbt